Bel ons Email ons Log In

Disclaimer

Beurspro.nl is een initiatief van de besloten vennootschap Public Trading Online B.V. Public Trading Online B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan de Teleportboulevard 110 Unit 6.04 – 1043 EJ – Amsterdam. Public Trading Online B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66019656.

Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie van deze website en op de berichten die wij versturen via email en onze BeursPro App, WhatsApp/SMS en andere kanalen. De informatie, grafieken en commentaren die u op deze website vindt, hebben wij zo goed mogelijk proberen weer te geven. Ondanks dat is het mogelijk dat bepaalde informatie is veranderd of niet meer juist blijkt te zijn. Wanneer u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, futures en/of turbo’s etc bent u verantwoordelijk voor uw beslissingen. Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en signalen/adviezen die wij geven, op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. Wij adviseren u om, voordat u begint, aandachtig de Rendement en Risico pagina ook door te lezen.

Aansprakelijkheid

Beurspro, de analisten, medewerkers en specialisten van Beurspro kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van activiteiten en beslissingen die u neemt op basis van informatie van deze website, BeursPro App, WhatsApp/SMS en/of e-mailberichten of informatie verstrekt via de chatmodule of telefoon gespreken. U kunt Beurspro ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door Beurspro. In het algemeen dient u ervan bewust te zijn, dat beleggen risico met zich meebrengt. U, als afnemer van de informatie, bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten, in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van Beurspro met betrekking tot de aan- en verkoop van effecten, ect.

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites, die niet het eigendom zijn van Beurspro, zijn slechts opgenomen ter informatie voor u als gebruiker van de site. Beurspro geeft geen enkele garantie, noch aanvaart enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Risico

U dient zich ervan bewust te zijn, dat wanneer u geld belegt u een financieel risico neemt.  Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen. Hoe risicovoller uw beleggingsvorm is, hoe meer de rendementen zullen schommelen. U kunt met optie, turbo, future en andere hefboom signalen hoge winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Wij wijzen u erop dat iedere vorm van beleggen goede en slechte tijden kent. Winst- en verliesgevende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en verlieslatende transacties kunnen elkaar opvolgen. Ook voor de handel in opties, turbo’s, futures en andere hefboom producten is dat van toepassing. Tegenwoordig kunnen financiële markten extreem volatiel, beweeglijk zijn. Zeer heftige koersbewegingen kunnen voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor hoge winsten en verliezen op uw positie zorgen.

Beurspro wijst u erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten.

Informatieverstrekking

De informatie in onze rapporten baseren wij op bronnen die wij betrouwbaar achten, maar als zodanig niet door ons gegarandeerd kunnen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze berichtgevingen. De berichten die u van ons krijgt en die wij verspreiden, zijn op geen enkele wijze bedoeld als aanbieding of uitnodiging voor aankoop, dan wel verkoop van effecten of afgeleide producten. De informatie in onze berichten en rapporten zijn geldig op de dag van verspreiding en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

De informatie en/of meningen op deze site en de informatie die u ontvangt via e-mail of WhatsApp/Sms-berichten zijn een publicatie van Beurspro. Deze informatie en/of meningen zijn geldig op het moment van verspreiding en kunnen zonder andere aankondiging worden gewijzigd. Beurspro handelt noch zelf noch voor derden in de financiële instrumenten genoemd in deze publicaties. Alle informatie die wij verspreiden, is gebaseerd op openbare informatie. U kunt Beurspro niet aansprakelijk stellen voor fouten en/of onjuistheden in haar publicaties en staat niet voor de juistheid en accuraatheid van de informatie in deze publicatie in.

Resultaten

De resultaten die u ziet op onze site zijn altijd bruto resultaten. Dat wil zeggen dat de resultaten altijd worden weergegeven zonder rekening te houden met transactie- en abonnementskosten. Het kan voorkomen dat de resultaten van een systeem en/of handelsmodel voortkomen uit een systeem dat is onderworpen aan backtesting. Resultaten die wij publiceren uit het verleden, het heden en in de toekomst op onze internetpagina, facebook, twitter, meesturen in nieuwsbrieven, whatsapp berichten kunnen afkomstig zijn van onze eigen bankrekening, de bankrekening van klanten, backtesting en / of van onze eigen test trading accounts of live trading accounts. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze resultaten. Het kan voorkomen, met gelimiteerde transacties, dat uw opdracht niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Ook kan het met bestens-orders voorkomen, dat er tussen de transacties onderling prijsverschillen kunnen ontstaan. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het hierboven omschreven.

Er is momenteel een behoorlijke prijzenslag gaande onder verschillende brokers in Nederland. U kunt hier klikken voor een tarieven vergelijker. Deze rekent online uit, waar u het beste de signalen kunt laten uitvoeren en wat u dat per maand kost. Dit draagt bij aan het eventuele succes, de keuze van de broker, hoe adequaat de broker handelt en welke tarieven hij in rekening brengt. Hierin kunnen en mogen wij geen stelling nemen. Klik hier voor de brokerwijzer en bekijk welke broker het beste bij u past.

Geen handelssysteem of aanbevelingsdienst is vrij van risico en/of van verlies. Beurspro impliceert noch garandeert dat u winsten kunt maken via de op de website gemelde signalen en systemen (van derden). Beurspro noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten of filialen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaat van het signaal (gegenereerd door derden). Beurspro draagt geen verantwoordelijkheid over de data op de website. Deze data kan per broker en per instelling verschillen. Deze data is dus indicatief en hypothetisch.

Hypothetische prestaties kenmerken zich middels inherente beperkingen, zoals hieronder beschreven. De websites en informatiedragers van Beurspro gemelde systemen en grafieken geven u geen indicatie van toekomstige resultaten. De informatie welke getoond wordt, geeft u uitsluitend een beeld van mogelijke eerdere gerealiseerde resultaten, afhankelijk van instellingen, backtesting en parameters.

Door marktomstandigheden kunnen de instellingen en parameters bij systemen na verloop van tijd veranderen. Deze kunnen het resultaat van het systeem positief of negatief beïnvloeden. Beurspro draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor resultaten anders kunnen verlopen dan in gemelde grafieken. Dit kan onder ander door de veranderde economische omstandigheden, marktvolumes, centrale bank interventies en/of economisch gerelateerde nieuwsfeiten. Beurspro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze grafieken en beschikbaar gestelde resultaten (van derden) uit het verleden.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer, kunt u geen gebruik maken van de diensten op deze website. U kunt de website verlaten of sluiten. Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De publicaties zijn op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Wanneer u gaat beleggen, adviseren wij u om bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met uw financiële adviseur.

Beurspro is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U, als belegger, wordt geacht uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Heeft u een vraag? Stel deze en wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.