Bel ons Email ons Log In

Update 2 augustus 2023 (incl. FAQ Bondex)

Geachte mevrouw, meneer,

Na een uitgebreid administratief- en juridisch proces is het per vandaag mogelijk om bij Bondex/Nxchange de certificaten van aandelen Public Trading Online BV te verhandelen!

Om stukken bij te kopen of eventueel te verkopen dient u een rekening aan te houden bij Bondex en dient u uw stukken te hebben geclaimd. Hierover bent u in de afgelopen maand door ons en Bondex uitgebreid geïnformeerd.

In samenwerking met Bondex is er een Veelgestelde vragen lijst (FAQ) opgesteld om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

Van groot belang om te vermelden is dat Bondex de marktomgeving aanbiedt en dat BeursPro/Public Trading Online BV alleen de uitgevende instelling is. Voor vragen over de verhandelbaarheid of over de rekening etc gelieve direct contact op te nemen met Bondex. Zij hebben dezelfde functie als uw bank of broker in geval u een effectenportefeuille heeft.

De ervaring leert dat in de eerste periode van verhandelbaarheid er standaard meer aanbod is dan vraag. Hou daar rekening mee.

Voor vragen omtrent de beursnotering kunt u contact opnemen met Bondex via:

klantenservice-bondex@nxchange.com

020-2404360

 

VRAAG EN ANTWOORD VERHANDELBAARHEID

UW CERTIFICATEN BEURSPRO WORDEN VERHANDELBAAR, WAT BETEKENT

DAT VOOR U:

U BENT ACCOUNTHOUDER BIJ BONDEX/NXCHANGE.

Als certificaathouder van Beurspro heeft u een account aangemaakt op het platform van Bondex/Nxchange, waarin uw certificaten zijn geplaatst. De directie van Beurspro heeft het nu mogelijk gemaakt om uw certificaten van aandelen Beurspro verhandelbaar te maken. Handelen kan op de zogenaamde Private Markt: dat wil zeggen, dat uw certificaten verhandelbaar zijn met andere certificaathouders van Beurpsro. Hieronder zetten wij uiteen wat dat voor u betekent.

IS UW ACCOUNT AL GESCHIKT OM TE HANDELEN?

Uw account bevat op dit moment voldoende gegevens om certificaathouder te zijn. Als u wilt handelen moet uw account voldoen aan alle regels die door de wetgever gesteld zijn voor beleggingsrekeningen. Dit betekent dat u op de juiste wijze geïdentificeerd moet zijn en aan dat bepaalde eisen moeten worden voldaan om passend te zijn bij de financiële wetgeving. Nxchange moet (als contactpartij met de AFM) ook transacties melden aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en hiervoor hebben Bondex en Nxchange meer gegevens van u nodig. De validatie van uw account moet dus worden uitgebreid.

MOET IK DE UITGEBREIDE VALIDATIE DOORLOPEN?

Wilt u uw certificaten voorlopig nog niet verhandelen? Dan hoeft u uw account ook nog niet uitgebreid te valideren. Zodra u dat wel wilt, moet u dat dan alsnog wel doen.

HOE BREID IK MIJN VALIDATIE UIT?

Zodra de Private Markt voor Beurpro actief wordt ziet u na inloggen – als uw account nog geen uitgebreide validatie heeft ondergaan — een button “Breid uw validatie uit”. Als u daarop klikt, dan krijgt u een “Kennis en ervaringstoets” te zien. Hiervoor kunt u niet “zakken”, wel kan het zijn dat u wordt aangeraden om voor extra investeringen advies te vragen bij een financieel adviseur. Dat is echter niet verplicht. In de volgende stap wordt u naar ons identificatiesysteem geleid. U krijgt dan de optie om een koppeling te leggen met uw mobiele telefoon; daarmee maakt u vervolgens foto’s van uw paspoort of ID kaart (beide kanten; een rijbewijs mag u helaas niet gebruiken) en van uzelf (een selfie). Het systeem vergelijkt dat met elkaar en stuurt het resultaat naar ons systeem. Voor aandeelhouders met een niet-Nederlands paspoort is naast deze informatie nog een bewijs van uw BSN nodig. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst waar uw naam en BSN op staat opsturen (financiële gegevens kunnen daarbij worden afgedekt). Ook Nederlandse paspoorten die na 2020 zijn uitgegeven bevatten geen BSN meer; ook dan hebben wij een bewijs van uw BSN nodig. Voor privé-accounts is nog alleen vereist dat u akkoord gaat met het Rulebook (de Algemene Voorwaarden); de validatie is dan klaar en geschiedt in de meeste gevallen automatisch. Bedrijfsaccounts moeten aan meer eisen voldoen; zo moet altijd een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan één maand) worden aangeleverd, moet een opgave van de UBO worden gedaan (bij voorkeur een uittreksel uit het UBO-register) en moet een ingevuld en ondertekend FATCA-formulier (t.b.v. de Belastingdienst; te uploaden via ons systeem) worden aangeleverd. Bedrijfsaccounts worden altijd handmatig gevalideerd.

VRAAG NAAR DE BRON VAN UW VERMOGEN

Bij het uitbreiden van uw account vragen wij ook naar de bron van uw vermogen. Deze vraag wordt ingegeven door anti-witwas en terrorismefinanciering- wetgeving. In voorkomende gevallen bellen wij u voor verduidelijking of vragen wij u om een bewijs aan te leveren van de opgegeven bron van uw vermogen.

MOET U UW CERTIFICATEN VERKOPEN?

Nee, dat hoeft uiteraard niet. Beurspro vindt het juist prettig dat u als certificaathouder betrokken blijft bij het bedrijf. Maar het is altijd prettig om te weten, dat mocht u behoefte hebben om uw stukken te verkopen, dat u dat dan op een vrij eenvoudige manier kunt doen.

WAT WORDT ER BEDOELD MET BONDEX PRIVATE MARKETS POWERED BY

NXCHANGE?

Nxchange is het moederbedrijf van Bondex en faciliteert de mogelijkheid om uw

certificaten te verhandelen op haar platform. Bondex gebruikt hiervoor de vergunningen van Nxchange. Mocht u certificaten van aandelen van Beurspro aanhouden of eerder hebben gekocht via het Beurspro platform en deze wilt aanbieden omdat u ze wilt verkopen en/of omdat u wilt bijkopen, dan kunt u dit doen via de Beurspro – Bondex

private market.

WAT BETEKENT DE TRANSITIE VAN BEURSPRO NAAR BONDEX PRIVATE

MARKETS POWERED BY NXCHANGE VOOR MIJN CERTIFICATEN?

De transitie betekent voor Beurspro investeerders dat zij gebruik kunnen gaan maken van de handelsfunctionaliteit op het Nxchange platform. Bondex is een onderdeel van Nxchange, waarin de marktplaats/exchange functionaliteit in het Nxchange platform ondersteund wordt. Hierdoor worden uw stukken verhandelbaar, mocht een investeerder dit ten verkoop willen aanbieden. Als investeerder met een bestaand Beurspro account moet u zich opnieuw aanmelden en registreren bij Bondex private markets. U ontvangt van Nxchange een e-mail met daarin een link om uw account en stukken te claimen. U zult dan een account moeten openen om de claim te activeren. Voor de Bondex/Nxchange account validatie zal zoveel

mogelijk informatie aangevuld worden met de informatie die u voorheen heeft

achtergelaten in uw account van Beurspro.

KAN IK MIJN ACCOUNT VAN BEURSPRO GEBRUIKEN OP BONDEX PRIVATE

MARKETS?

Nee, u kunt niet hetzelfde account gebruiken. Wel kunt u met hetzelfde e-mailadres een account openen. Met hetzelfde e-mailadres opent u een account op Bondex en

valideert u deze. Met de gegevens die Bondex van Beurspro heeft ontvangen, zullen wij uw Bondex account zoveel mogelijk aanvullen. Nadat u het account gevalideerd heeft, zult u toegang hebben tot de beurs en kunt u eventueel uw certificaten van Beurspro verhandelen.

WAAROM MOET IK MIJ OPNIEUW REGISTEREN ALS IK AL EEN ACCOUNT BIJ

BEURSPRO HEB?

Dit is verplicht doordat de handelsfunctionaliteit op het platform van Nxchange

plaatsvindt en Nxchange verplicht is om zelfstandig haar klanten te identificeren.

WAAROM IS HET VALIDEREN VAN MIJN ACCOUNT BIJ BONDEX/NXCHANGE

UITGEBREIDER DAN BIJ BEURSPRO?

Transacties op de secundaire markt moeten gemonitord en gemeld worden aan de

AFM. De toezichthouder moet precies weten wie de transacties uitvoert en daardoor

zijn wij verplicht om deze gegevens te verzamelen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET PLATFORM VAN BEURSPRO VAN BONDEX

EN BONDEX PRIVATE MARKETS POWERED BY NXCHANGE?

Beide platformen zijn in beheer bij Nxchange, alhoewel het Nxchange platform biedt

investeerders de mogelijkheid om hun Beurspro aandelen te verhandelen op de beurs (secundaire markt van Nxchange).

WAT ZAL ER VOOR MIJ ALS INVESTEERDER VAN BEURSPRO VERANDEREN?

HEEFT DIT INVLOED OP MIJN CERTIFICATEN?

Voor u als investeerder zal er niet veel veranderen dan dat u zich volledig moet

registreren. Uw stukken worden na de transitie op het platform van Nxchange

gehouden in plaats van op het platform van Bondex. Hierdoor heeft u een account op Nxchange nodig. De transitie heeft geen invloed op de prijs van uw certificaten, wel heeft u als certificaathouder van Beurspro de mogelijkheid uw stukken te verhandelen op de beurs van Nxchange die via Bondex wordt aangeboden.

WAAROM KAN IK MIJN AANDELEN NIET VERHANDELEN VIA BONDEX?

Bondex beschikt niet over de vergunningen om een secundaire markt aan te bieden

voor beleggingsobjecten. Nxchange, wat het moederbedrijf is van Bondex, heeft dit wel, namelijk de MTF (multilateral trading facility) vergunning. Daarom is ervoor gekozen om gebruik te maken van Bondex powered by Nxchange.

HOE LANG DUURT HET VOORDAT DE CERTIFICATEN IN MIJN ACCOUNT

WORDEN GESTORT?

Het is belangrijk om uw certificaten te claimen met de claim-link. Als u na het claimen het account valideert zullen uw certificaten na een minuut zichtbaar zijn. Wij kunnen uw certificaten niet in het account storten. Telefonisch vragen om de stukken te storten in uw account kan dus niet.

Edgar de Haas
CEO Public Trading Online BV

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Heeft u een vraag? Stel deze en wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.