Bel ons Email ons Log In

Update Public Trading Online B.V. – 15 november 2023

Voor u als investeerder in Public Trading Online BV is het van belang steeds geïnformeerd te blijven over de huidige situatie en de voortgang van de plannen. Een startup maakt in de eerste jaren veel ontwikkelingen door en dat is bij ons niet anders. Wij zullen u daarom ook steeds informeren zodra er nieuws is of een doorbraak is bereikt. Soms is de situatie zo dat er processen lopen die veel tijd vergen en dat er een paar maanden eigenlijk niets bijzonders te melden is. Dit is nu aan de gang. De belangrijkste processen die nu lopen zijn de structuurvereenvoudiging middels samenvoeging, het verkrijgen van vergunningen, de eigendomstoestemming, de gezamenlijke beursnotering en de dividendtoekenning.

Aangezien het toch alweer enige tijd geleden is dat u als investeerder de update heeft ontvangen willen wij u hierbij toch een update verschaffen. Mocht u nou in het vervolg eerder vragen hebben, laat het ons weten. Wij staan klaar en zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Structuur & overnames

Public Trading Online heeft zoals toegezegd de overname gedaan om tot een grote officiële financiële instelling te kunnen uitgroeien. Zo zijn we eigenaar van Yelza BV en haar dochters de vermogensbeheerder en de broker in oprichting. Daarnaast hebben alle vennootschappen een Stichting Administratiekantoor voor het houden van de certificaten.

Om volledig eigenaar te worden van een financiële instelling moeten er verklaringen van geen bezwaar worden afgegeven door de overheid.

Eerder dit jaar zijn we overgenomen door Trading Strategie BV. De huidige structuur met meerdere vennootschappen en bij elke entiteit een Stichting Administratiekantoor, juridisch complex is. Om de eigendomstoestemming te kunnen verkrijgen in de huidige structuur is er aangegeven dat dit proces circa twee jaar zal duren en dat de kosten die daarmee samengaan navenant zullen zijn.

Wij willen overzicht en vooral vlot door kunnen werken. Vandaar dat een logische vereenvoudiging van de structuur wordt onderzocht en uitgewerkt. Onze advocaat, accountant en notaris zijn bezig om een juiste structuur en verhouding uit te werken en te toetsen. Ook Bondex is hierin betrokken vanwege de notering.
Wij verwachten voor het einde van het jaar alles klaar te hebben en de daad bij het woord te kunnen voegen. Hierover wordt u uitgebreid ingelicht.

De nieuwe structuur moet uiteraard in het belang zijn van de investeerders; we creëren duidelijkheid, kostenreductie maar vooral een robuuste structuur om van daaruit de snelle en gezonde groei van ons bedrijf te realiseren.

Zodra de nieuwe structuur staat kunnen we in een keer alle andere zaken in een veel sneller traject afronden. Het starten van een broker is een langdurig proces maar wij zien wel vorderingen. Na de vergunning komt dus nog het traject om de verklaring van geen bezwaar te verkrijgen door de toezichthouder. Dit vergt minimaal drie maanden. Hetzelfde geldt voor de volledige overname van de vermogensbeheerder. Belangrijk is wel dat in die tussenliggende periode de activiteiten wel kunnen worden opgestart.

Bondex

Zodra we duidelijkheid hebben over de de nieuwe structuur gaan we kijken naar de notering bij Bondex voor de hele nieuwe (vereenvoudigde) structuur, daarnaast zijn we in overleg met de oprichters om het dividend misschien vervroegd in de vorm van stockdividend aan u uit te keren met een extra bonus dividend dat dan uit het belang van de oprichters komt.

Dit voorkomt dat we als start-up een grote kapitaaluitstroom hebben, bovendien ontvangt u dan een groter belang in de nieuwe organisatie. Dit alles is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring.

Zoals u kunt lezen lopen de ingezette processen allemaal nog en blijkt weer eens temeer dat dergelijke zaken gewoon de nodige tijd vergen. Voor ons allen is het van het grootste belang dat het bedrijf op een juiste manier wordt vormgegeven. Alleen dan kunnen we vlot verder bouwen aan de doelstelling om een succesvolle grote onderneming te worden.

Team 

Wij zijn blij om te melden dat wij het team hebben uitgebreid met twee zeer ervaren managers die deel zullen uitmaken van het beleidsbepalende managementteam.
Felix Berkhout zal vanaf 1 december toetreden tot het bestuur en zich met name bezighouden met de brokeractiviteiten en de vermogensbeheerder. Felix heeft inmiddels meer dan twintig jaar bestuurlijke ervaring bij brokers en vermogensbeheerders.
Dick Otto is aangesteld als commercieel manager en zal verantwoordelijk zijn voor de commerciële uitrol van onze service in de EU. Dick Otto heeft 25 jaar ervaring in vermogensbeheer en als commercieel verantwoordelijke binnen grote internationale financiële instellingen.

Zoals u kunt lezen zijn wij met onze firma aangekomen in de laatste fase van de startup cyclus. Deze fase betreft het definitief structureren van de diverse entiteiten. De teams binnen de diverse afdelingen zijn definitief gevuld met de juiste mensen en de definitieve producten die we voeren binnen vermogensbeheer, brokerage en signaalservice-autotrading staan ook klaar voor de commerciële uitrol.

Juridische zaken kosten veel tijd maar u ziet dat wij ondertussen echt doorwerken aan de gezonde opbouw van ons mooie bedrijf.

Tenslotte willen wij u graag middels een tijdslijn een duidelijk inzicht geven op de te verwachte gebeurtenissen welke van belang zijn voor de investeerders. Let op; gezien de afhankelijkheid van derden is tijdslijn een verwachting.

Tijdslijn

December 2023:
Duidelijkheid over vergunning broker
Structuur vereenvoudigd

Januari 2024:
Duidelijkheid over de notering certificaten van de nieuwe vereenvoudigde holding
Dividend vaststelling nieuwe entiteit

Februari 2024:
concept geconsolideerde jaarcijfers 2023 bekend
Vergadering van certificaathouders

Maart 2024:
Toekenning Verklaring van geen bezwaar broker en vermogensbeheerder
App live
Start grote media-marketingcampagne

De komende maanden wordt u steeds direct geïnformeerd zodra er een doorbraak is!

Edgar de Haas
Bestuurder

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Heeft u een vraag? Stel deze en wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.