Bel ons Email ons Log In

Update PublicTradingOnline B.V. – 22 Sep. 2023

Geachte mevrouw, meneer,

De zomerperiode is nu echt voorbij en iedereen is hopelijk alweer lekker actief aan het werk.
Wij hebben zeker niet stilgezeten afgelopen maanden en willen u hierbij graag updaten over de voortgang van Public Trading Online.

Naast alle inspanningen om de firma mooi te laten groeien tot een internationale financiële instelling met alle services en diensten voor de belegger blijkt dat onze certificaathouders over het algemeen het meest geïnteresseerd zijn in de beursnotering en het dividend.

Deze laatste twee zaken zijn ook belangrijk en zijn ook direct tastbaar voor investeerders, maar wij willen u oprecht wijzen op de mogelijkheden die voor u als belanghebbende in de komende jaren voorbij zullen komen. Wij werken aan een gezonde firma met enorm potentieel. Dit kost tijd, zoals altijd, maar hou de blik voorwaarts en denk groot. Nogmaals, dividend en een notering zijn belangrijk maar zeker voor de lange termijn niet van het grootste belang.

Als voorbeeld geven we graag Bunq. Deze bank is tien jaar geleden begonnen, heeft van alles moeten doorstaan en maakt pas sinds een jaar winst op kwartaalbasis. De waarde van Bunq is echter ca. 1,8 miljard euro. Dit is maar 1 voorbeeld, er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden die ook nog veel meer waard zijn. Wij willen alleen maar aangeven dat korte termijn zaken moeten worden geregeld maar dat de focus altijd ligt op kwalitatieve groei en een gezonde lange termijnvisie.

Bondex

Na een uitgebreid administratief- en juridisch proces is het sinds 1 augustus mogelijk om bij Bondex/Nxchange de certificaten van aandelen Public Trading Online BV te verhandelen.
Er blijkt zoals verwacht meer aanbod te zijn dan vraag. Bovendien is nog altijd meer dan 50% van de certificaathouders niet aangemeld. Dus de notering bij Bondex moet nog even groeien.

Om stukken bij te kopen of eventueel te verkopen dient u een rekening aan te houden bij Bondex en dient u uw stukken te hebben geclaimd. Hierover bent u in de afgelopen maand door ons en Bondex uitgebreid geïnformeerd.

In samenwerking met Bondex is er een Veelgestelde vragen lijst (FAQ) opgesteld om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen. De vragenlijst treft u onderaan de tekst.

Van groot belang om te vermelden is dat Bondex de marktomgeving aanbiedt en dat BeursPro/Public Trading Online BV alleen de uitgevende instelling is. Voor vragen over de verhandelbaarheid of over de rekening etc gelieve direct contact op te nemen met Bondex. Zij hebben dezelfde functie als uw bank of broker in geval u een effectenportefeuille heeft.

De ervaring leert dat in de eerste periode van verhandelbaarheid er standaard meer aanbod is dan vraag. Hou daar rekening mee.

Voor vragen omtrent de beursnotering kunt u contact opnemen met Bondex via:

klantenservice-bondex@nxchange.com

020-2404360

Dividend

Het uitkeren van het dividend gaat normaal gesproken via Bondex. Dit is de instelling die ook de jaaropgaaf verstrekt. Aangezien het aanmelden en claimen van de stukken tamelijk moeizaam gaat onderzoeken wij nu of het niet beter is om de uitkering rechtstreeks te doen. Dit vergt wel weer een extra identificatie van alle deelnemers maar zo houden we dit proces wel meer in eigen hand.
Zoals altijd dient er ook dit keer weer een uitkeringstoets gedaan te worden door een registeraccountant. Deze toets is aangevraagd op basis van de cijfers per 30 september.

In 2022 is er reeds dividend uitgekeerd tot en met 31 december 2022. De uitkering over 2023 zou standaard zijn in de zomer van 2024 over het afgesloten boekjaar 2023. Wij doen er echter alles aan om voor eind dit jaar het dividend over 2023 al aan u uit te keren.

Zoals gezegd hebben we niet stilgezeten en zijn er meer ontwikkelingen te melden.
Momenteel zijn wij druk met het opschalen van onze aanwezigheid op social media en zorgen wij ervoor dat u ons vaker tegen zult komen in de publiciteit. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met een professioneel marketingbureau die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.
Ons label CryptoStrategie zal in de komende maand gereactiveerd gaan worden. Hiermee betreden wij de enorme markt van automatische cryptotrading op basis van algoritmische bots. We werken met Bitvavo. Zodra de site live is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Wij zijn zeer vergevorderd in de onderhandelingen met een persoon die wij graag in het bestuur willen hebben. Zolang het nog niet rond is blijft de privacy gewaarborgd uiteraard. Met deze komst halen wij zeer veel ervaring en deskundigheid binnen en zijn we weer verder met het creëren van een team dat klaar is voor onze doelstellingen. Zodra dit rond is wordt u ook hiervan op de hoogte gesteld.

Wij zijn met onze Moedermaatschappij Trading Strategie BV aan het onderzoeken of een fusie voordelig zal uitpakken voor alle betrokkenen. Aangezien wij vrijwel dezelfde activiteiten hebben en bovendien al een economische band hebben is het wellicht voordelig om samen te gaan.
Daarbij waait er bij ons na de overname door Trading Strategie, de nieuwe samenwerkingen en zeker ook als de nieuwe persoon toetreedt, een andere wind binnen de firma. Tijd voor de volgende stap met 1 sterk bedrijf. Prioriteit ligt bij de belangen van de investeerders en cliënten. Vandaar een onderzoek door experts. Dit wachten wij af en hiervan brengen wij u uiteraard ook op de hoogte.

Yelza BV

Onze dochtermaatschappij Yelza BV is druk met de opzet van de broker en het uitrollen van de vermogensbeheerder. Dit is een uitgebreid proces van vergunningen en kost gewoon veel tijd.
De ontwikkeling van de app loopt lekker door en Yelza is zelf klaar om snel live te gaan zodra de vergunningen in orde zijn. De emissie is afgerond en geslaagd.

Met vriendelijke groet,

Edgar de Haas
CEO Public Trading Online BV

VRAAG EN ANTWOORD VERHANDELBAARHEID

UW CERTIFICATEN BEURSPRO WORDEN VERHANDELBAAR, WAT BETEKENT

DAT VOOR U:

U BENT ACCOUNTHOUDER BIJ BONDEX/NXCHANGE.

Als certificaathouder van Beurspro heeft u een account aangemaakt op het platform van

Bondex/Nxchange, waarin uw certificaten zijn geplaatst. De directie van Beurspro heeft

het nu mogelijk gemaakt om uw certificaten van aandelen Beurspro verhandelbaar te

maken. Handelen kan op de zogenaamde Private Markt: dat wil zeggen, dat uw

certificaten verhandelbaar zijn met andere certificaathouders van Beurpsro. Hieronder

zetten wij uiteen wat dat voor u betekent.

IS UW ACCOUNT AL GESCHIKT OM TE HANDELEN?

Uw account bevat op dit moment voldoende gegevens om certificaathouder te zijn. Als

u wilt handelen moet uw account voldoen aan alle regels die door de wetgever gesteld

zijn voor beleggingsrekeningen. Dit betekent dat u op de juiste wijze geïdentificeerd

moet zijn en aan dat bepaalde eisen moeten worden voldaan om passend te zijn bij de

financiële wetgeving. Nxchange moet (als contactpartij met de AFM) ook transacties

melden aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en hiervoor hebben Bondex en

Nxchange meer gegevens van u nodig. De validatie van uw account moet dus worden

uitgebreid.

MOET IK DE UITGEBREIDE VALIDATIE DOORLOPEN?

Wilt u uw certificaten voorlopig nog niet verhandelen? Dan hoeft u uw account ook nog

niet uitgebreid te valideren. Zodra u dat wel wilt, moet u dat dan alsnog wel doen.

HOE BREID IK MIJN VALIDATIE UIT?

Zodra de Private Markt voor Beurpsro actief wordt ziet u na inloggen – als uw account

nog geen uitgebreide validatie heeft ondergaan — een button “Breid uw validatie uit”. Als

u daarop klikt, dan krijgt u een “Kennis en ervaringstoets” te zien. Hiervoor kunt u niet

“zakken”, wel kan het zijn dat u wordt aangeraden om voor extra investeringen advies te

vragen bij een financieel adviseur. Dat is echter niet verplicht. In de volgende stap wordt

u naar ons identificatiesysteem geleid. U krijgt dan de optie om een koppeling te leggen

met uw mobiele telefoon; daarmee maakt u vervolgens foto’s van uw paspoort of ID

kaart (beide kanten; een rijbewijs mag u helaas niet gebruiken) en van uzelf (een selfie).

Het systeem vergelijkt dat met elkaar en stuurt het resultaat naar ons systeem. Voor

aandeelhouders met een niet-Nederlands paspoort is naast deze informatie nog een

bewijs van uw BSN nodig. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst

waar uw naam en BSN op staat opsturen (financiële gegevens kunnen daarbij worden

afgedekt). Ook Nederlandse paspoorten die na 2020 zijn uitgegeven bevatten geen

BSN meer; ook dan hebben wij een bewijs van uw BSN nodig. Voor privé-accounts is

nog alleen vereist dat u akkoord gaat met het Rulebook (de Algemene Voorwaarden);

de validatie is dan klaar en geschiedt in de meeste gevallen automatisch.

Bedrijfsaccounts moeten aan meer eisen voldoen; zo moet altijd een uittreksel uit het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan één maand) worden

aangeleverd, moet een opgave van de UBO worden gedaan (bij voorkeur een uittreksel

uit het UBO-register) en moet een ingevuld en ondertekend FATCA-formulier (t.b.v. de

Belastingdienst; te uploaden via ons systeem) worden aangeleverd. Bedrijfsaccounts

worden altijd handmatig gevalideerd.

VRAAG NAAR DE BRON VAN UW VERMOGEN

Bij het uitbreiden van uw account vragen wij ook naar de bron van uw vermogen. Deze

vraag wordt ingegeven door anti-witwas en terrorismefinanciering- wetgeving. In

voorkomende gevallen bellen wij u voor verduidelijking of vragen wij u om een bewijs

aan te leveren van de opgegeven bron van uw vermogen.

MOET U UW CERTIFICATEN VERKOPEN?

Nee, dat hoeft uiteraard niet. Beurspro vindt het juist prettig dat u als certificaathouder

betrokken blijft bij het bedrijf. Maar het is altijd prettig om te weten, dat mocht u behoefte

hebben om uw stukken te verkopen, dat u dat dan op een vrij eenvoudige manier kunt

doen.

WAT WORDT ER BEDOELD MET BONDEX PRIVATE MARKETS POWERED BY

NXCHANGE?

Nxchange is het moederbedrijf van Bondex en faciliteert de mogelijkheid om uw

certificaten te verhandelen op haar platform. Bondex gebruikt hiervoor de vergunningen

van Nxchange. Mocht u certificaten van aandelen van Beurspro aanhouden of eerder

hebben gekocht via het Beurspro platform en deze wilt aanbieden omdat u ze wilt

verkopen en/of omdat u wilt bijkopen, dan kunt u dit doen via de Beurspro – Bondex

private market.

WAT BETEKENT DE TRANSITIE VAN BEURSPRO NAAR BONDEX PRIVATE

MARKETS POWERED BY NXCHANGE VOOR MIJN CERTIFICATEN?

De transitie betekent voor Beurspro investeerders dat zij gebruik kunnen gaan maken

van de handelsfunctionaliteit op het Nxchange platform.

Bondex is een onderdeel van Nxchange, waarin de marktplaats/exchange functionaliteit

in het Nxchange platform ondersteund wordt. Hierdoor worden uw stukken

verhandelbaar, mocht een investeerder dit ten verkoop willen aanbieden. Als

investeerder met een bestaand Beurspro account moet u zich opnieuw aanmelden en

registreren bij Bondex private markets. U ontvangt van Nxchange een e-mail met daarin

een link om uw account en stukken te claimen. U zult dan een account moeten openen

om de claim te activeren. Voor de Bondex/Nxchange account validatie zal zoveel

mogelijk informatie aangevuld worden met de informatie die u voorheen heeft

achtergelaten in uw account van Beurspro.

KAN IK MIJN ACCOUNT VAN BEURSPRO GEBRUIKEN OP BONDEX PRIVATE

MARKETS?

Nee, u kunt niet hetzelfde account gebruiken. Wel kunt u met hetzelfde e-mailadres een

account openen. Met hetzelfde e-mailadres opent u een account op Bondex en

valideert u deze. Met de gegevens die Bondex van Beurspro heeft ontvangen, zullen wij

uw Bondex account zoveel mogelijk aanvullen. Nadat u het account gevalideerd heeft,

zult u toegang hebben tot de beurs en kunt u eventueel uw certificaten van Beurspro

verhandelen.

WAAROM MOET IK MIJ OPNIEUW REGISTEREN ALS IK AL EEN ACCOUNT BIJ

BEURSPRO HEB?

Dit is verplicht doordat de handelsfunctionaliteit op het platform van Nxchange

plaatsvindt en Nxchange verplicht is om zelfstandig haar klanten te identificeren.

WAAROM IS HET VALIDEREN VAN MIJN ACCOUNT BIJ BONDEX/NXCHANGE

UITGEBREIDER DAN BIJ BEURSPRO?

Transacties op de secundaire markt moeten gemonitord en gemeld worden aan de

AFM. De toezichthouder moet precies weten wie de transacties uitvoert en daardoor

zijn wij verplicht om deze gegevens te verzamelen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET PLATFORM VAN BEURSPRO VAN BONDEX

EN BONDEX PRIVATE MARKETS POWERED BY NXCHANGE?

Beide platformen zijn in beheer bij Nxchange, alhoewel het Nxchange platform biedt

investeerders de mogelijkheid om hun Beurspro aandelen te verhandelen op de beurs

(secundaire markt van Nxchange).

WAT ZAL ER VOOR MIJ ALS INVESTEERDER VAN BEURSPRO VERANDEREN?

HEEFT DIT INVLOED OP MIJN CERTIFICATEN?

Voor u als investeerder zal er niet veel veranderen dan dat u zich volledig moet

registreren. Uw stukken worden na de transitie op het platform van Nxchange

gehouden in plaats van op het platform van Bondex. Hierdoor heeft u een account op

Nxchange nodig. De transitie heeft geen invloed op de prijs van uw certificaten, wel

heeft u als certificaathouder van Beurspro de mogelijkheid uw stukken te verhandelen

op de beurs van Nxchange die via Bondex wordt aangeboden.

WAAROM KAN IK MIJN AANDELEN NIET VERHANDELEN VIA BONDEX?

Bondex beschikt niet over de vergunningen om een secundaire markt aan te bieden

voor beleggingsobjecten. Nxchange, wat het moederbedrijf is van Bondex, heeft dit wel,

namelijk de MTF (multilateral trading facility) vergunning. Daarom is ervoor gekozen om

gebruik te maken van Bondex powered by Nxchange.

HOE LANG DUURT HET VOORDAT DE CERTIFICATEN IN MIJN ACCOUNT

WORDEN GESTORT?

Het is belangrijk om uw certificaten te claimen met de claim-link. Als u na het claimen

het account valideert zullen uw certificaten na een minuut zichtbaar zijn. Wij kunnen uw

certificaten niet in het account storten. Telefonisch vragen om de stukken te storten in

uw account kan dus niet.

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Heeft u een vraag? Stel deze en wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.